لیست ارزهای دیجیتال

نام ارز موجودی کیف پول نرخ لحظه ای نرخ لحظه ای (ریالی) ظرفیت بازار تغییرات روزانه

بیت کوین
ورود به حساب کاربری 67,726
دلار
3,914,548,928
تومان
NAN
دلار
+1.22 %

اتریوم
ورود به حساب کاربری 3,752
دلار
216,874,273
تومان
NAN
دلار
-0.79 %

بیت کوین کش
ورود به حساب کاربری 468.21
دلار
27,062,388
تومان
NAN
دلار
+0.06 %

اتریوم کلاسیک
ورود به حساب کاربری 29.87
دلار
1,726,632
تومان
NAN
دلار
-2.05 %

دوج
ورود به حساب کاربری 0.159
دلار
9,211
تومان
NAN
دلار
-3.04 %

لایت کوین
ورود به حساب کاربری 84.48
دلار
4,883,225
تومان
NAN
دلار
+0.95 %

مونرو
ورود به حساب کاربری 146.55
دلار
8,470,366
تومان
NAN
دلار
+5.27 %

دش
ورود به حساب کاربری 30.84
دلار
1,782,629
تومان
NAN
دلار
+1.29 %

دکرد
ورود به حساب کاربری 20.62
دلار
1,191,868
تومان
NAN
دلار
+0.72 %

زی کش
ورود به حساب کاربری 26.78
دلار
1,547,739
تومان
NAN
دلار
-1.27 %

کادنا
ورود به حساب کاربری 0.84
دلار
48,648
تومان
NAN
دلار
+1.37 %

نروس
ورود به حساب کاربری 0.01620
دلار
936
تومان
NAN
دلار
+0.43 %

هندشیک
ورود به حساب کاربری 0.02587
دلار
1,495
تومان
NAN
دلار
+5.57 %

یوبیک
ورود به حساب کاربری 0.03565
دلار
2,060
تومان
NAN
دلار
+0.00 %

کسپا
ورود به حساب کاربری 0.13
دلار
7,514
تومان
NAN
دلار
NAN

گرین
ورود به حساب کاربری 0.0366
دلار
2,117
تومان
NAN
دلار
-3.20 %

سیا
ورود به حساب کاربری 0.0069
دلار
400
تومان
NAN
دلار
-2.61 %

تتر
ورود به حساب کاربری 1.00
دلار
57,809
تومان
NAN
دلار
+0.13 %