لیست ارزهای دیجیتال

نام ارز موجودی کیف پول نرخ لحظه ای نرخ لحظه ای (ریالی) ظرفیت بازار تغییرات روزانه

بیت کوین
ورود به حساب کاربری 66,853
دلار
3,844,055,550
تومان
NAN
دلار
-1.23 %

اتریوم
ورود به حساب کاربری 3,769
دلار
216,736,369
تومان
NAN
دلار
-1.78 %

بیت کوین کش
ورود به حساب کاربری 467.37
دلار
26,873,700
تومان
NAN
دلار
-0.76 %

اتریوم کلاسیک
ورود به حساب کاربری 30.42
دلار
1,749,217
تومان
NAN
دلار
-3.64 %

دوج
ورود به حساب کاربری 0.164
دلار
9,425
تومان
NAN
دلار
-1.32 %

لایت کوین
ورود به حساب کاربری 83.55
دلار
4,803,974
تومان
NAN
دلار
+0.28 %

مونرو
ورود به حساب کاربری 139.23
دلار
8,005,499
تومان
NAN
دلار
-1.58 %

دش
ورود به حساب کاربری 30.69
دلار
1,764,614
تومان
NAN
دلار
+0.88 %

دکرد
ورود به حساب کاربری 20.38
دلار
1,172,097
تومان
NAN
دلار
-0.74 %

زی کش
ورود به حساب کاربری 27.08
دلار
1,557,107
تومان
NAN
دلار
+0.90 %

کادنا
ورود به حساب کاربری 0.83
دلار
47,554
تومان
NAN
دلار
-0.06 %

نروس
ورود به حساب کاربری 0.01607
دلار
924
تومان
NAN
دلار
-4.88 %

هندشیک
ورود به حساب کاربری 0.02448
دلار
1,408
تومان
NAN
دلار
-2.46 %

یوبیک
ورود به حساب کاربری 0.03565
دلار
2,050
تومان
NAN
دلار
+0.00 %

کسپا
ورود به حساب کاربری 0.13
دلار
7,475
تومان
NAN
دلار
NAN

گرین
ورود به حساب کاربری 0.0380
دلار
2,185
تومان
NAN
دلار
-3.44 %

سیا
ورود به حساب کاربری 0.0071
دلار
408
تومان
NAN
دلار
-1.06 %

تتر
ورود به حساب کاربری 1.00
دلار
57,447
تومان
NAN
دلار
+0.00 %